Kaixo Mundua

Zenbait kasutan, obrak nahitaezkoak izango dira, baldin eta kargatutako urteko zenbatekoak gastu komunen hileroko 12 kuota arruntak gainditzen ez baditu.Beharrezkoa al da kontseiluak ordainketa zatika onartzea?

Jabetza horizontalaren lege berriaren 10. artikuluak xedatzen du: “Derrigorrezkoak izango dira eta ez dute Jabetza Kontseiluaren aldez aurretiko adostasunik beharko…”, esan nahi du ezingo diola uko egin kontserbazio-lanak egiteari edo irisgarritasuna bermatzen duena, gabe. Dena den, artikulu honek ez du inolaz ere zatika ordaintzea debekatzen, derrigorrezko eraikuntza edo birmoldaketa egitea baino guztiz ezberdina baita. Horregatik eztabaida liteke ordainketaren zatikatzea kontseiluaren gehiengoak onartu behar duen bileretako batean.

Esan daiteke hori obrak egingo dituen enpresaren araberakoa izango dela eta ordainketa zatika eskaintzen badu kontratatzen den helburua betetzeko. Zalantzarik gabe, abantaila bat izango litzateke komunitateko kide guztientzat, ordainketa bakarrari aurre egitea saihestuko luketelako, zatikatua eskuragarriagoa baita. Hainbat enpresek lan berdinerako eskaintza desberdinak egiten badituzte baina kostu txikiagoan, prezioan edo zatika, kontseiluak betoa jarri ahal izango die egokitzen ez direnei, baina ezin izango du lana kendu eta egingo da. legeak ezarritako baldintzak bete dituen eta gastu komunetarako hamabi hilabeteko ohiko ordainketa baino gehiago ez dituen eskainitako aurrekontuetako batekin gutxienez.

Aurrekontua hileko kuota horiek baino handiagoa bada, kontseiluak bozketa egitea pentsatu ahal izango du, gehiengo soilez, zatiketa erabakitzeko, eta horrela egin beharreko lanen kostu orokorraren ordainketa murriztuko da. Baina, obraren kostuak hileroko ordainketa arrunten balioa gainditzen ez badu, ez da beharrezkoa zatiketa bozketara eramatea, obra guztiz derrigorrezkoa izango litzatekeelako beste gogoetarik eztabaidatu beharrik gabe.

Legebiltzarrak egindako lege aldaketa honek ezinduak eta adinekoak babestu nahi ditu eta ez beste pertsonen eta jabeen kontseiluaren menpe jarri, haien egoera dela eta elkartasuna adierazteko asmoarekin. Hori dela eta, “derrigorrezko obra” izaera eman zitzaion, lehenago, aurka bozkatu zitekeelako eta gehiengo batek uko egin zion obra horien beharra onartzeari, laguntza behar zuten pertsonen alde, etxera sartzeko.

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua