Kaixo Mundua

Zein quorum behar da aire girotua instalatzeko?

Erkidego batean klimatizazio-unitateak instalatzeko, beharrezko quoruma Jabetza Horizontalaren Legearen 17.3 artikuluan ezartzen da erabilera pribatua bada. Aipatutako artikuluak dio jabeen eta kuoten guztizkoaren hiru bostenen quoruma aplikatuko dela ondasunaren energia- edo ur-eraginkortasuna hobetzea helburu duten ekipo edo sistemak ezartzeko edo kentzeko. Azken kasu honetan, balioz hartutako akordioak lotesleak dira jabe guztientzat.

Hala ere, instalazio horrek erabilera pribatua izan balu, hitzarmena hartzeko, nahikoa izango da partaidetza-kuoten heren bat ordezkatzen duten erkidegoko kideen herenaren aldeko botoa ematea. Aldaerak daude erabilera kolektiboa edo pribatua denaren arabera:

Erabilera kolektiboa bada, arau honen arabera baliozkotasunez hartutako akordioek jabe guztiak lotzen dituzte. Quoruma hiru bostenekoa da, absentearen ustezko botoarekin, eta, beraz, bilera egunean gehiengo soila lortzea eta 30 eguneko epea ematea faltan daudenei baino ez zaie faltako.

Erabilera esklusiboa izango balitz, hitzarmena, berriz, partaidetza-kuoten heren bat ordezkatzen duten erkidegoko kideen herenaren aldeko botoarekin hartuko da. Eratorritako kostu guztiak zerbitzua jasotzen duen pertsonaren kontura izango dira. Kasu honetan, absentearen ustezko botoa ez da aplikatuko, Jabetza Horizontalaren Legearen 17.8 artikuluak kanpoan uzten baitu zerbitzuen kostua ezin zaielako Batzarrean espresuki hitzarmenaren aldeko botoa eman ez duten jabeei. . .

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua