Kaixo Mundua

Nola eskatu zorrak jabeen erkidegoan?

Jabeen erkidego batean gastu arrunten ordainketa eguneratuta edukitzea Pixka bat konplikatua izan ohi da, beharrezkoak diren baliabideak ez dituzten edo besterik gabe problematikoak diren bizilagunak daude, bi kasuetan beharrezkoa da zorrak erkidegoan erreklamatzea eta hau hiru urratsen bidez egin daiteke, lehenengoa judiziala da eta bigarrena. Guztietan errazena, zordunak zor bat dagoela aitortu eta ordaintzea onartzen badu, bigarren urratsa ordainketa-agindu prozedura da, prozedura mailan gomendagarriena eta garestiena. Azkenik, fase deklaratiboa dago, hau zenbatekoaren araberakoa izan daiteke, hitzezkoa edo arrunta.

Auzitegiz kanpoko prozeduran, hau da, zorra lagunarteko kobratzean, 2.000 eurotik gora ez izatea gomendatzen da, tasa judiziala ordaindu beharrik ez izateko. Jabeen erkidegoko presidenteak gutun bat bidali beharko dio zordunari, metatutako zorra duela adieraziz eta hura deuseztatzeko epe bat emanez. Zordunak ez badu inolako ordainketarik egiten edo ez badu zorraren zenbateko osoa deuseztatzen, beste jakinarazpen bat egingo da berriro prozesu judiziala saihesteko, baina hala ere ez badu zorraren zenbateko osoa ordaintzen, lehendakariak. erkidegoak auzo bilera deituko du.

Bilera honetan auzokide zordunaren kasua planteatuko da eta prozesu judizial batera eramateko aukera proposatuko da, bertan bertan likidatuko da zorra, erkidegoko presidenteak edo administratzaileak erreklamazioa egiteko baimena izan dezan. judizialki . Urrats hori amaitutakoan, presidenteak burofaxa bidali beharko du ordainketa-eskaerarekin eta bizilagun zordunak 3 eguneko epean ordaindu beharko du, bestela, erkidegoko idazkariak zorra likidatzeko eta ez-ordaintzeko ziurtagiria eman beharko du.

Ordainketa-agindu judiziala eta aitorpen-prozedura

Derrigorrez abokatu edo prokuradore batekin egin behar ez den mekanismoa da, hori eskumena duen epaitegiaren aurrean aurkezten da, hau da, zordunaren etxean dagoen lehen auzialdiko epaitegiaren aurrean, epaitegiak erkidegoari jakinarazten dio izan dela. prozedura onartu eta ezer zuzendu behar ez bada, 20 egun balioduneko epean zorra ordaintzeari ekingo dio. Puntu honetan, kontuan izan behar da 3 kasu ezberdin gerta daitezkeela eta han egongo garela deklarazio fasearen aurrean zenbatekoa, hitzezkoa edo arrunta.

 

  1. Zordunak ordainketa egitea : Behin ordainketa eginda, prozedura amaitu eta dagokion espedientean artxibatzen da.
  2. Berandutzaileak ez du betekizunaren aurka egiten, baina ez du ordainketarik egiten ere : Epaitegiak jakinarazten duen dekretuaren bidez kobratzea eskatzen da, horretarako prokuradore edo abokatu baten esku hartzea ez da derrigorrezkoa.
  3. Eskakizunaren aurka: Berendunak aurka egin dezake 20 egun balioduneko epean egiten duen bitartean, kasu honetan zenbatekoa kontuan hartu beharko da, zorra 6.000 eurotik gorakoa ez bada, jarraitu beharreko prozedura hitzezkoa da, aldiz. , 6.000 euro gainditzen baditu, prozedura arruntaren bidez hasi behar da eta erreklamazioa hilabete batean aurkeztuko da. Bi kasuetan, prozedura epai irmo batekin amaitzen da.

Zorduna eskatutako zenbatekoa ordaintzeari aurka egiten badio, jabeen erkidegoak ezartzailearen ondasunen bahitura prebentiboa eska dezake, ondasun higigarri horien bidez erreklamatutako zenbatekoa bermatzeko eta, horrez gain, prozesu judizialean sortutako interes-gastuak eta kostuak ordaintzeko.

Beharrezkoa al da ordezkaritza judiziala?

Lehen esan bezala, zorraren zenbateko osoa 2.000 eurotik gorakoa ez bada, ez da abokatu batengana jo beharrik, baina, zorrak kopuru hori gainditzen duenean, derrigorrezkoa da erkidegoak abokatu edo prokuradore batek ordezkatzea.

Atzeratutako zor horiek guztiak erreklamatzeko epeak

Nahiz eta legeak ezartzen duen epemugako zorren erreklamazioak 15 urteren buruan preskribatzen duela, badaude kontuan hartu beharreko salbuespen batzuk:

  • Ordainketa guztiz aldizkakoa den betebeharra denez, preskripzio epea 5 urtekoa da.
  • Gastuen eta ezohiko egoeren zorren kasuan, epea 15 urtekoa da, kuotak ohikoak badira, erreklamazioak 5 urteren buruan preskribatzen du.

Jabe berrien erantzukizuna

Jabe-erkidego batean ondasunak eskuratzen dituenak izango du aurreko jabearen zorrak ordaintzeaz. Erosketa-salmentaren data eta jurisprudentzia kontuan hartzen dira exekuzio judizialaren kasuak jorratzeko.

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua