Kaixo Mundua

Lehendakariaren hautaketa auzokideen erkidegoan

Jabe-erkidego orok nahitaez izan behar du bere ordezkaritza duen pertsona bat, eragin diezaiokeen gai guztietan, bai maila judizialean, bai sor daitezkeen eguneroko gaietan. Pertsona hori Erkidegoko lehendakaria da .

Jabetza Horizontalaren Legeak bere 13. artikuluan jasotzen du lehendakari honen izendapenari dagokion kapitulua.

Hamahirugarren artikulua.

 1. Honako hauek dira erkidegoko gobernu-organoak:
 2. a) Jabeen Kontseilua.
 3. b) Lehendakaria eta, hala badagokio, lehendakariordeak.
 4. c) Idazkaria.
 5. d) Administratzailea.

Estatutuetan, edo jabeen kontseiluaren gehiengoaren arabera, erkidegoko beste gobernu-organo batzuk eratu ahal izango dira, horrek Lege honek aurrekoei egozten dizkien eginkizun eta erantzukizunen kalterik ekarri gabe.

 1. Lehendakaria, jabeen artean, hautaketa bidez edo, bigarrenik, txandakako txandaz edo zozketaz izendatuko da. Izendapena derrigorrezkoa izango da, nahiz eta izendatutako jabeak kargura sartu eta hurrengo hilabeteko epean epaileari eska diezaiokeen kargugabetzea, horretarako laguntzen dioten arrazoiak invocatuta. Epaileak, 17.7.ª artikuluan ezarritako prozeduraren bidez, bidezkoa dena erabakiko du, eta ebazpen berean izendatuko du, hala badagokio, presidente karguan ordezkatuko duen titularra, harik eta izendapen berri bat egin arte. erabaki judiziala.

Era berean, epailearengana jo daiteke, edozein arrazoirengatik, Kontseiluak erkidegoko presidentea izendatzea ezinezkoa denean.

 1. Lehendakariak legez ordezkatuko du erkidegoa, auzitegietan eta hortik kanpo, hari eragiten dioten gai guztietan.
 2. Presidenteordeak egotea hautazkoa izango da. Haien izendapena lehendakaria izendatzeko ezarritako prozedura berberaren bidez egingo da.

Lehendakariordeari dagokio, edo presidenteordeei, haien aginduz, presidentea ordezkatzea bere falta, hutsik edo ezinezko kasuetan, bai eta bere eginkizunak betetzen laguntzea ere. jabeen Kontseilua.

 1. Idazkariaren eta administratzailearen eginkizunak erkidegoko presidenteak beteko ditu, estatutuek edo jabeen kontseiluak gehiengoz adostuta ez badute aipatutako karguak lehendakaritzatik bereizita hornitzea.
 2. Idazkari eta administratzaile karguak pertsona berean metatu edo modu independentean izendatu daitezke.

Administratzaile kargua eta, hala badagokio, idazkari-administratzailearena edozein titularrek bete ahal izango dute, bai eta funtzio horiek betetzeko behar adina eta legez onartutako lanbide-kualifikazioa duten pertsona fisikoek ere. Korporazioen eta gainerako pertsona juridikoen gain ere izan daiteke ordenamendu juridikoan ezarritako terminoetan.

 1. Mankomunitateko estatutuek bestelakorik xedatu ezean, gobernu-organoen izendapena urtebeterako egingo da.

Izendatutakoak kargutik kendu ahal izango dira, agintaldia amaitu baino lehen, ezohiko bilkuran deitutako Jabeen Kontseiluak adostuta.

 1. Eraikin bateko etxebizitza edo lokalen jabeen kopurua lautik gorakoa ez denean, Kode Zibilaren 398. artikuluaren administrazio-erregimenaren onuradun izan daiteke, estatutuek berariaz ezartzen badute.

 

Gobernu Batzordearen eta Lehendakariaren izendapenari dagokionez, ohikoa da postu honen bitartez argitzen saiatzen garen gaiak agertzea. Honako hauek dira:

Nola hautatzen dugu Gobernu Batzordea hasierako komunitate batean?

Gure gomendioa da lehen aukeratutako jabeak eta datozen urteetarako bilakaeraren nondik norakoak ezartzen dituen zozketa baten bidez jarraitzea. Horretarako, beharrezkoa da Erkidegoaren Estatutuak berrikusi, ezartzen duen Gobernu Batzorde mota egiaztatzeko eta kideen hautaketari ekiteko. Horrela, 3 atari dituen erkidego batean, ohikoa izango litzateke atari bakoitzetik Lehendakari bat eta Lehendakariorde bat hautatzea, eta, era berean, atari bakoitzean izendatutako hiru lehendakarien artetik Lehendakari Nagusi bat eta Lehendakariorde Nagusi bat.

Norbaitek borondatez aurkeztu al dezake presidente izendatzeko?

Bai, bidal dezakezu. Hainbat boluntario daudela ere gertatzen da eta hauteskunde-prozedurak 2. deialdian parte-hartzaileen artean bozkatzea izan behar du gehiengoa lortzen duena aukeratzeko, bai % eta bai parte-hartzaile kopuruan.

Ezarritako bat izendatu al daiteke presidente?

Bai, izena eman daiteke. Ohikoa da komunitateek egoera mota hori saihestea, boluntario alternatibo bat aurkeztuz, interes-gatazkarik ez sortzeko. Lehendakari gisa jarduten duen jabe delinkuenteak denboran atzera dezake bere buruaren aurkako erreklamazio bat.

Erkidegoan bizi ez den eta bere apartamentua alokatuta duen jabea izendatu al daiteke presidente?

Bai, izena eman daiteke. Alderdi honi buruz aurkitzen dugun kasuistika anitzagoa da eta badira erkidego batzuk kasu hauetan izendapenarekin ez jarraitzea eta etxebizitzan bizi den lehen jabearen txanda saltatzea adosten dutenak, horrela funtzioak hobeto betetzea bilatuz. presidentearena, komunitatean gertatzen ari dena hobeto ulertuta.

Erkidegotik kanpoko pertsona bat izendatu al daiteke presidente?

Aukera hori ezinezkoa da, lehendakariaren izendapena jabeetako baten esku egon behar baita nahitaez.

Zein kasutan utzi daiteke presidentearen izendapena?

Lehendakariak izendatutakoan, kargua utzi ahal izango du epaitegiaren bitartez, eginkizun hori betetzea eragozten dioten argudioak aurkeztuz, izendapenetik hilabeteko epean.Ohiko praktikan, jabea betetzera behartzeko muturreraino ez joan behar da. epaitegiko kudeaketa eta erkidegoetan auzokideek elkar ezagutzea ohikoa dela kontuan izanda, izendatzeko unean kasuan kasuko jabearen baldintza partikularrak hartzen dira kontuan.

Kasu askotan, 70 urtetik gorako pertsona batek presidente izateko betebeharrik ez duen ala ez duen galderaren aurrean aurkitzen gara. Egia esan, pertsona hori aurkitzen den baldintza fisikoak dira dimisioa emateko aukera ezartzen dutenak. Gaur egun, auzokideen komunitate bateko presidente izateko egoera ezin hobean dauden 70 urtetik gorako pertsonen kasu ugari aurkitzen ditugu.

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua