Finken administrazioa
Lasarten

Bardaji Lasarteko Finken Administrazioa da, 2005etik ehunka pertsonari beren komunitateekin zerikusia duen guztia konpontzen laguntzen diena.

15 urte baino gehiagoLasarteko finken
administratzaile.

2005ean hasi zen Miguel Etxaniz komunitateei beren administrazio eta kudeaketan laguntzen. 4 hamarkada geroago, Mikel eta Jon semeak izan dira aitak ezarri zuen bikaintasunarekin jarraitu dutenak eta sistema berriak garatu dituztenak, gaur egun enpresa erreferente izan dadin Lasarte eta Donostialdea inguruko erkidegoen administrazioan.

nola lagundu dezakegu?

Komunitatearen gastuak murrizten laguntzen dizugu.

Komunitatearen egoera aztertzen dugu eta komunitatearen gastuak eta energia kontsumoa murrizteko neurriak proposatzen ditugu, eta hornitzaileekin negoziatzen dugu prezio hobeak lortzeko.

Gure negoziazioaren indarra.

Komunitate desberdinak kudeatzen dituen jabetza-administrazioa izanik, prezioak hornitzaileekin batera negozia ditzakegu. Ondorioz, gas, elektrizitate, igogailu, mantenu eta abarrek prezio onenak eskaintzen dizkigute. Beraz, dirua aurrezten duzu.

Gardentasuna bereizgarri gisa.

Harreman baten gakoa gardentasuna da, eta horrek konfiantza dakar. Eta hori da gure lanaren oinarria: zure interesak eta zure komunitatekoak defendatzen ditugu, kontabilitate argi eta sinplea egiten dugu, likidazio bakoitzean balantzearekin eta lan-aurrekontuak gutun-azal itxi batean eskatzen ditugu. Beraz, ziur zaude.

Segurtasuna ematen dizugu.

40 urte baino gehiago ustiategiak kudeatzen lana ondo egiteaz gain, egungo eta etorkizuneko zerbitzua bermatuz, posizio eta finantza egoera sendo bati esker lortzen dira. Horrela irabazten duzu lasaitasuna.

Zure ondoan gaude beti.

Giza talde osoa eta garapen teknologiko handia dugu, ezustekoren bat sortzen den bakoitzean berehala lagundu ahal izateko. Horrela lortzen duzu bizi kalitatea.

Zein zerbitzu eskaintzen dizkizugu?

Konstituzioa
Komunitateen.

 • Jabeen Erkidegoaren sorrera ofiziala
 • Ogasunaren Ordezkaritzan Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren (IFZ) eskaera
 • Akta Liburua Jabetza Erregistroan legeztatzea
 • Gobernu Organoak, karguak eta eginkizunak izendatzea
 • Eratzailearen Titulua, Estatutuak eta partaidetza kuotak aplikatzea

Komunitatearen kudeaketa
Jabeen.

 • Auzo komunitatearen kudeaketa
 • Garaje-komunitateen kudeaketa
 • Industrialdeen kudeaketa
 • Bulego eraikinen kudeaketa
 • Eraikuntza berriko eraikinen kudeaketa
 • Ondare Higiezinen Sozietateen Kudeaketa

Kudeaketa
Kobraketak eta ordainketak.

Sistema ekonomikoa
Finantza.

 • Urteko gastuen aurrekontua prestatzea
 • Gastuen likidazioak, Erkidegoak ezarritako aldizkakotasunarekin
 • Epe bakoitzaren amaieran Egoera Ekonomikoaren Balantzea
 • Kontabilitate-dokumentazioa Jabekide guztien eskura

Erreklamazioa
Lehenetsiei.

 • Berandugabeko jabeekiko zorren judizioz kanpoko erreklamazioa, beharrezko egiaztagiri fidagarrien bidez, eta zorduna ez badago, auzo-erkidegoko iragarki-taulan dagokion argitalpena.
 • Aurreko zorren erreklamazio judiziala, dagokion Ordainketa Prozeduraren bidez, eskumena duen Auzitegiaren aurrean.
 • Zain dauden kuoten jarraipena eta kontrola
 • Jabetza Horizontalaren Legearen Jarraipen Prozeduraren aplikazio judiziala

deialdia eta
Topaketen Ospakizuna.

 • Batzarren deialdia Jabetza Horizontalaren Legearen 9. artikuluaren arabera
 • Batzarrari buruzko aholkularitza, Akten idazketa eta akordioen berri ematea
 • Hartutako erabakien betearazpenaren jarraipena eta kontrola

asegurua
Komunitatea.

 • Arrisku Anitzeko eta Erantzukizun Zibileko aseguruaren kontratazioa
 • Komunitate eta Banakako Aseguruei buruzko aholkularitza

Tramitazioa
Erreklamazioak.

 • Erkidegoko erreklamazioak irekitzea, Erkidegoak kontratatutako aseguruaren bidez
 • Erreklamazioen jarraipena, sindikatuen koordinazioa kalteak konpontzeko eta kalte-ordainak eskatzea

Kudeaketa
Gorabeherak.

 • Gorabeherak jasotzea dauden bitarteko guztien bidez (telefonoa, posta elektronikoa, weba)
 • Irekitako intzidentziaren jarraipena eta amaiera
 • Web zerbitzua, jabeak gertakariaren egoera egiaztatzeko

Kontratazioa
energia-hornidurak.

Bulegoa
24 ordu.

 • Banakako eta komunitateko gorabeherak irekitzea
 • Irekitako gertakariaren lorpenaren jarraipena
 • Komunitateko dokumentaziorako sarbidea (Estatutuak, Izenburu eratzailea, Erkidegoko Aktak, Kondominioen Araudia)
 • Aldizkako gastuen likidazioak eta Gastuen Aurreikuspenak
 • Hornitzaileen fakturak, aurrekontuak…
 • Ogasunarentzat eta Notarioarentzat Ziurtagirien eskaera

Aholkularitza teknikoa
eta Legala.

 • Jabetza Horizontalaren Legearen eta Errentamenduaren Legearen inguruko aholkularitza, Erkidegoarekin zerikusia izan dezaketen alderdi guztietan
 • Erkidegoko Estatutuen idazketa, aldaketa…
 • Epailearen aurrean esku hartzea, edozein arrazoi dela-eta, Jabeen Kontseiluak Erkidegoko lehendakaria izendatzea ezinezkoa denean.
 • Auzokideen Komunitatearen aurkako Hirugarrenen Ekintzen aurkako defentsa juridikoa

Erakunde Ofizialekiko Diru-laguntzen kudeaketa.

 • Inguruko erkidegoetan birgaitze-lanetarako laguntzak lortzea
 • Oztopo arkitektonikoak kentzeko diru-laguntza
 • Banakako espedienteen tramitazioa Eusko Jaurlaritzan
 • Konpentsazio ekonomikoaren eskaera Udaletxean
lasarte

+40

Lasarteko mankomunitateak

Lasarte-Oria, Zubieta, Andoain eta Usurbilgo erreferentziazko Administrazioa da Administraciones Bardaji , Administraciones Etxanizen filiala. Urtero Komunitate berriak gurekin harremanetan jartzen dira.

aiete-donostia-1

+280

Lugaritzen bizilagunak

+200

kudeatutako garajeak

Lortutako aurrezkiak:
Energia kostuen %50 murriztea
Mantentze-kostuak %20 murriztea

amara-donostia-1

+25

Amarako komunitateak

Azken 3 urteetan urteko aurrekontuaren kudeaketan aurreztutako 25.000 euro . 30 urte baino gehiago daramatzagu tamaina guztietako komunitateak kudeatzen.

zentroa-donostia-1

+1500

Zentroko jabekideek

Lanen kudeaketa, lizentziak eta administrazio kuotan sartutako aurrezpenen izapidetzea. Erabakiak hartzeko erkidegoei aholkuak ematen dizkiegu.

jabetza-administratzailearen logoa
wdm logotipoa
APIaren logotipoa
logo teledonosti