Kaixo Mundua

Erkidegoko presidente izatea: bedeinkapena ala madarikazioa?

The Komunitateko lehendakaria jabea da, berari eragiten dioten gai guztietan auzoa legez ordezkatzen duena, izendatutakoan eginkizun batzuk betetzera behartuta dago. jabeen kontseilua buru, dagozkion akzio judizialak egikaritzea, berankortasuneko jabeei ordaintzea exijitzea, gastuak eta aurrekontuak onartzea, jabeen batzarrean adostutako akordioak betearaztea, bere eskumeneko beste jarduerez gain.

Badaude auzokideek komunitatearen alde lan egitea gustuko dutenak eta beti jakinaren gainean dauden beharrizanez eta nola konpon daitezkeen nahiz eta garai horretan presidente ez izan, kasu honetan bedeinkapena da kargu hau hartzea. Baina, kontrakoarekin aurkitzen dugu, kasu gehienetan jabeei ez zaie gustatzen mota honetako betebeharrak onartzea eta haientzat benetako madarikazioa da 1 urte osoa komunitateko presidente gisa pasatzea.

Nola eta nork izendatzen du Erkidegoko lehendakaria?

Lehendakariaren izendapena jabeen batzarrari dagokio, jabeen gehiengo soilak hartutako akordioaren bidez. Erkidegoko presidentetzarako hautagairik ez badago, legeak bi mekanismoren bidez izendapena egiteko aukera ematen du, zozketa eta txandakako txanda.

Zer gertatzen da Erkidegoko presidente izan nahi ez baduzu?

Gatazka sortzen da ia auzokide batek ez duelako gustatzen funtzio hori betetzea, baina denek noizbait egin behar dute, askotan ez zaie ideia gustatzen, atribuzioak argi ez daudelako, eta gehienek ez dute beren etxeko atetik haratago ardurarik hartu nahi.

Orain, dagoeneko presidente hautatua bazara eta lan hori egin nahi ez baduzu. Jabetza Horizontalaren Legean xedatutakoaren arabera, karga hori derrigorrezkoa da eta, beraz, ezin da uko egin. Alternatiba da auzokideek erabakitzea jabea erkidegoaren buru izateatik salbuestea, egokitzat jotzen diren zirkunstantzia berezietan oinarrituta. Azken kasu horretan, epaile eskuduna izango da kargu hori betetzetik salbuetsi edo ez erabakitzen duena.

Komunitateari ez zaio mesederik ateratzen benetan nahi ez duen pertsona batek egiten ari den lan hori, horrek auzokideen interesei kalte egin diezaiekeelako.

Zer gertatuko da Hautatutako Lehendakariak Kargu hau bete ezin badu?

Aukeratutako bizilagunak ezin badu eginkizun hori bete, adinagatik edo gaixo egotea bezalako egoera berezi batean dagoelako, erkidegoak beste jabe bat hautatzea gomendatzen da, lanpostu hori bete dezan.

Auzokide bat izan al daiteke Erkidegoko presidentea?

Ez dago legezko eragozpenik auzo zordun batek erkidegoko presidente kargua betetzeko. Inguruabar horrek komunitatean eta auzokideen arteko harremanean eragina izan dezakeen arren , lehendakaria arduragabekeria izan baitaiteke komunitatearen ordainketa kobratzean.

Informazio hau interesgarria iruditzen bazaizu, ez ahaztu zure sare sozial guztietan partekatzea.

Aurreko mezuaren izenburua

Hurrengo mezuaren izenburua