Zer da higiezinen fidantza

Higiezinen fideikomisoa fideikomisoa deitzen den pertsona batek fideikomisoko ondasun jakin batzuk dituzten ondasunak fidatzaile gisa izendatutako beste subjektu bati lagatzen dizkion kontratu batean datza. Azken horiek ondasun horien jabetza egikaritzera behartuta egongo da beti, kontratuan ondasunen erabateko onuradun izendatu denaren mesedetan. Dena denbora jakin batean gauzatzen da, izan ere, fideikomiso-betebeharra betetakoan, fideikomisoari, onuradunari edo fideikomisarioari helarazi behar zaio .

Read more

Zer da ondasun higiezin bat?

finantzaketa Beharrezkoa da bere kudeatzaileek buruan dituzten plan eta proiektuen garapenean aurrera egin nahi duen edozein enpresa agertzeko, beharrezko likidezia lor daiteke eskaintzen dituzten ondasun eta zerbitzu ezberdinen bidez, baita banku-kredituak ere, zorraren gaiak, besteak beste.

Read more

Zer da higiezinen katastroa?

Higiezinen jabe den pertsona orok jakin behar du higiezinen katastroan inskribatu behar duela . Derrigorrezko eta doako prozesu bat da. Erregistro hori higiezinen deskribapen oso eta zehaztuan oinarritzen da, landa, hirikoa edo ezaugarri berezikoak izan. Haren inskripzioak izaera administratiboa du eta higiezinen katastroaren legeak arautzen du. Jabetza- zuzenbidetik desberdina da jabetza-erregistroak kostua duelako.

Read more