Zer da higiezinen fidantza

Higiezinen fideikomisoa fideikomisoa deitzen den pertsona batek fideikomisoko ondasun jakin batzuk dituzten ondasunak fidatzaile gisa izendatutako beste subjektu bati lagatzen dizkion kontratu batean datza. Azken horiek ondasun horien jabetza egikaritzera behartuta egongo da beti, kontratuan ondasunen erabateko onuradun izendatu denaren mesedetan. Dena denbora jakin batean gauzatzen da, izan ere, fideikomiso-betebeharra betetakoan, fideikomisoari, onuradunari edo fideikomisarioari helarazi behar zaio .

Read more

Nola jokatu bizilagun okuparen aurrean

Okupak urte asko daramatzate, baina izan zen 70eko eta 80ko hamarkadak bertan aktibista hauek ugaritu ziren, zeren abandonatutako ondasun bat hartu zuten protesta neurri gisa Gobernuak herritarren oinarrizko eskubideetako bat asetzeko ezintasunagatik: Etxea. Egitate aktibistatzat har daitekeen arren, benetako jabeak dira pertsona horien eraginpean daudenak eta zehatz-mehatz jakin behar da norbanako horien aurka nola jokatu.

Read more